Chronos

Patiënten informatie

De huisarts heeft de zorg voor mensen met een chronische aandoening hoog in het vaandel staan. Om goede zorg te bieden nu en in de toekomst, werkt uw huisarts samen met andere huisartsen in zorggroep CHRONOS (chronische zorg ondernemende huisartsen samenwerkingsverband.

De Chronos huisartsen zullen de zorg voor mensen met chronische ziekten (Diabetes Mellitus, COPD, hart- en vaatziekten) volgens de landelijke normen uitvoeren en zij hebben afspraken gemaakt met uw zorgverzekeraar over de kwaliteitseisen. De veranderingen in de zorg voor mensen met een chronische aandoening zijn een gevolg van een aantal ontwikkelingen in de gezondheidszorg en in de maatschappij.

arts
meten-glucose
hartslag

Uit wie bestaat het behandelteam in uw zorggroep?

Uzelf, als patiënt
De huisarts, als eindverantwoordelijke en eerste aanspreekpunt. Uw huisarts houdt altijd rekening met andere aandoeningen waarvoor u wellicht onder behandeling bent. Het uitgangspunt is dat de kwaliteit van de aan u geleverde zorg hierdoor verbetert en dat alle geleverde zorg voor u begrijpelijk is.

De doktersassistente
Uw eerste contact voor als u uw huisarts nodig heeft.

De praktijkondersteuner
Werkzaam in uw huisartsenpraktijk. De praktijkondersteuner voert een aantal vastgelegde behandelingen en controles uit. Dit gebeurt namens de huisarts en onder diens verantwoordelijkheid. U hebt met de praktijkondersteuner het meeste contact over uw individuele zorgplan.

Het expertteam
Biedt gespecialiseerde ondersteuning op het specifieke gebied van uw ziekte.

De diëtist
Bepaalt samen met u welk voedingspatroon uw gezondheid het beste ondersteunt.

Laboratorium
Bloedonderzoek wordt meestal in of vlakbij de huisartsenpraktijk gedaan.

De podotherapeut
Behandelt eventuele voetklachten als gevolg van uw ziekte.

De oogarts/optometrist
Bewaakt de kwaliteit van uw zicht.

De internist
Arts gespecialiseerd in inwendige ziekten. Komt in beeld als een oordeel van deze specialist nodig is voor uw behandeling.