Tarie­ven 2022

Behan­de­ling Prijs
Con­sult € 27,00
Onder­zoek (klein) € 41,00
Onder­zoek (mid­del) € 51,00
Onder­zoek (groot) € 65,00
Podo­the­ra­peu­ti­sche zolen incl, 1e onder­zoek en na-con­tro­le t/m 16 jaar € 188,00
Podo­the­ra­peu­ti­sche zolen incl. 1e onder­zoek en na-con­tro­le volwassenen € 212,00
Podo­the­ra­peu­ti­sche zolen (opnieuw aanmeten) € 161,00
Cor­rec­tie zolen € 22,50 — € 37,50
Repa­ra­tie zolen (nieu­we afdekjes ) € 27,50
Ort­he­se / teen­stuk­je klein € 16,00
Ort­he­se / teen­stuk­je groot € 27,50
Voet­be­han­de­ling (Dia­be­tes / Reuma) € 35,00
1e plaat­sing nagel­beu­gel / ortho­nyxie incl. beugel € 42,00
Nabe­han­de­ling nagel­beu­gel / orthonyxie € 27,00
Ver­zuim­de afspraak zon­der afmelden € 20,00

De boven­ge­noem­de bedra­gen zijn inclu­sief BTW.

Betalingsvoorwaarden