Ope­nings­tij­den dagen rond­om kerst en oud en nieuw

De prak­tijk ik van 24 decem­ber t/m 28 decem­ber gesloten.

Op maan­dag 31 decem­ber werkt Hanneke.

Op 1 janu­a­ri 2019 zijn we geslo­ten en op 2 janu­a­ri staan we weer voor u klaar.

 

Wij wen­sen u hele fij­ne feest­da­gen en een geluk­kig nieuw­jaar toe!