Verzekeringen diabetische voetzorg

Voetzorg voor mensen met Diabetes Mellitus
Wat u moet weten.

Heeft u diabetes mellitus (DM) en een verhoogd risico op een wond? Dan zijn er sinds 2015 een aantal nieuwe procedures in werking getreden, waarover wij u in deze brief graag informeren.

Zorgprofielen
Per 1 januari 2015 vindt vergoeding van diabetische voetzorg plaats op basis van zorgprofielen. Een zorgprofiel is een soort ‘zorgzwaarte pakket’ wat gerelateerd is aan de risico’s die u loopt op het krijgen van wonden door slechte genezing en het risico op amputatie.

De podotherapeut vervult een coördinerende rol in de voetengezondheidszorg en stelt een individueel behandelplan op. Hierdoor bent u verzekerd van efficiënte, doelmatige voetzorg op maat, waarbij zowel de oorzaken van risicofactoren op het krijgen van een wond worden weggenomen als het aantal benodigde voetbehandelingen wordt bepaald.

Wat betekent dit voor u?
U heeft diabetes mellitus en door uw huisarts, praktijkondersteuner of podotherapeut is geconstateerd dat u een laag, middelmatig of hoog risico heeft op een wond (de zgn. SIMS classificatie). Op dat moment is het belangrijk om een zorgprofiel toegewezen te krijgen en u een bezoek brengt aan de podotherapeut. De podotherapeut zal naar aanleiding van een uitgebreid, volgens protocol vastgesteld, onderzoek uw zorgprofiel(zorgzwaarte) bepalen en stelt daarna een persoonlijk behandelplan voor u op. De podotherapeut stemt dit plan af met de huisarts en schakelt wanneer noodzakelijk een pedicure in. Daarnaast houdt de podotherapeut uw medisch dossier betreft diabetische voetzorg bij.

Kosten en vergoedingen
Uw persoonlijke zorgprofiel is een vereiste om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw diabetische voetzorg. Deze vergoeding voor specialistische voetzorg zal vanaf zorgprofiel 2 worden bekostigd uit de basisverzekering*. Er is dan sprake van een SIM 1 met een medische noodzaak. Let op: alleen medisch noodzakelijke voetzorg wordt vanuit de basisverzekering vergoed. Wanneer het persoonlijke, cosmetische voetzorg betreft (bijvoorbeeld het insmeren van uw voeten, het knippen van gezonde nagels etc. ) ontvangt u hiervoor een factuur. U dient hierover altijd vooraf te worden ingelicht.

podotherapie
instrumenten
Diabetes-2
voet

Wanneer de zorg rechtstreeks door de podotherapeut bij de zorgverzekeraar of de zorggroep wordt gedeclareerd ontvangt uw podotherapeut, afhankelijk van het vastgestelde zorgprofiel, een vaste vergoeding voor iedere patiënt die bij hem/haar bekend is. Dit is ongeacht het aantal behandelingen omdat sommige patiënten meer zorg nodig hebben dan ander patiënten om hetzelfde doel te bereiken.

Van het bedrag wat de podotherapeut ontvangt, betaalt deze vervolgens de kosten die bv. de pedicure heeft gemaakt in uw behandeltraject. U ontvangt zelf geen factuur. Op diabetische voetzorg die wordt vergoed uit de basisverzekering is het eigen risico niet van toepassing.

Let op!
Staat u onder behandeling van een pedicure en is er geen persoonlijk behandelplan en een zorgprofiel vastgesteld door de podotherapeut? Dan zal uw behandeling niet worden vergoed uit de basisverzekering.

Overige voetzorg en aanvullende verzekering. 
Voor de overige voetzorg die niet onder basisverzekering valt, ontvangt u een vergoeding van uw zorgverzekeraar. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van uw aanvullende verzekering en verschilt per verzekeraar. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op de levering van podotherapeutische zolen. Het eigen risico is hierop niet van toepassing.