Zolen

Podo­the­ra­peu­ti­sche zolen

De podo­the­ra­peu­ti­sche zool is een cor­ri­ge­ren­de of com­pen­se­ren­de zool. De podo­the­ra­peu­ti­sche zool cor­ri­geert de afwij­ken­de voet­stand, her­stelt deze en zorgt voor een bete­re druk­ver­de­ling onder de voe­ten, waar­door pijn­klach­ten kun­nen wor­den ver­hol­pen. De zolen wor­den ook aan­ge­me­ten bij knie­klach­ten en rugklachten.

De podo­the­ra­peu­ti­sche zolen wor­den aan­ge­me­ten na een onder­zoek waar­bij de voet­stand, hou­ding, func­tie en het gang­pa­troon beke­ken wordt. Na dit onder­zoek wordt er een scan van uw voe­ten gemaakt, waar­op de zolen gemaakt wor­den. De uit­ein­de­lij­ke zool wordt machi­naal vervaardigd.

Therapie-mogelijkheden-1
Therapie-mogelijkheden-small-1