Voet­be­han­de­ling

Intru­men­te­le behan­de­ling / klacht­ge­rich­te voetbehandeling

Wij behan­de­len uw pijn­lij­ke lik­doorns, druk­plek­ken en inge­groei­de teen­na­gels, wel­ke door uw (medisch) pedi­cu­re niet behan­deld kun­nen wor­den. Er zal tevens onder­zocht wor­den of we deze klach­ten met podo­the­ra­pie kun­nen voor­ko­men of wel verhelpen.

 

Wij wer­ken klacht­ge­richt, dit houdt in dat u voor uw ove­ri­ge voet­ver­zor­ging een afspraak mag maken met uw pedicure

instrumenten