Ver­goe­din­gen

De ver­goe­din­gen ver­schil­len per ziektekostenverzekering.

Ons advies is om van te voren te infor­me­ren of uw ziek­ten­kos­ten­ver­ze­ke­raar de kos­ten van Podo­the­ra­pie ver­goedt, zodat u niet voor ver­ras­sin­gen komt te staan.

Podo­the­ra­pie wordt van­uit uw aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring ver­goed. Het staat dus los van uw eigen risico.

Ziek­ten­kos­ten­ver­ze­ke­raars stel­len de eis om lid te zijn van de NVvP. Wij zijn lid van de NVvP.

Verzekeringen
nvvp