Waar kun­nen we u mee helpen?

Con­tact
Bezig met versturen
Kuppens Fotografie 5994b

Breu­kel­s­plein 6
5281 HX Boxtel
Tel: 0411–641044

Geves­tigd in het pand van Fysi­o­team met een geza­men­lij­ke ingang. Er is gra­tis par­keer­ge­le­gen­heid voor de deur. Let op: hier geldt wel een blau­we zone rege­ling van 10.00 uur tot 14.00 uur.

De prak­tijk heeft een geza­me­lij­ke wacht­ka­mer met toi­let­ten. Tevens is er een inva­li­de­toi­let aanwezig.

Met een rol­stoel of met een scoot­mo­biel is de prak­tijk goed toegankelijk.

 

Behan­del­da­gen:

maan­dag t/m vrij­dag van 8.00 uur tot 17.00 uur.

breukelsplein

Annastraat 5
5282 PA Boxtel
Tel: 0411–641044

Geves­tigd in het woon­zorg­cen­trum Simeonshof.

U kunt via de hoofd­in­gang naar bin­nen en links in de blau­we stoel­tjes plaatsnemen.

Met een rol­stoel of met een scoot­mo­biel is de prak­tijk goed toegankelijk.

 

 

Behan­del­da­gen:
Maan­dag van 8.45 uur tot 12.00 uur
Dins­dag van 8.45 uur tot 12.00 uur
Woens­dag van 8.45 uur tot 17.00 uur.
Vrij­dag van 8.45 uur tot 12.00 uur.

annahof