Nascho­ling

people and education concept - close up of female hands to book or textbook at school

Op vrij­dag 10 juni 2016 is de prak­tijk geslo­ten ivm een nascholing.