Gewij­zig­de tele­fo­ni­sche bereikbaarheid

Voor het maken van afspra­ken is de prak­tijk bereik­baar op:

  • Maan­dag     8.00 uur tot 17.00 uur
  • Dins­dag       8.00 uur tot 17.00 uur
  • Woens­dag   8.00 uur tot 12.00 uur, daar­na s.v.p. voi­ce­mail inspreken
  • Don­der­dag  8.00 uur tot 16.00 uur, daar­na s.v.p. voi­ce­mail inspreken
  • Vrij­dag         8.00 uur tot 14.00 uur, daar­na s.v.p. voi­ce­mail inspreken

Indien u de voi­ce­mail inspreekt, ver­meldt dan uw naam, tele­foon­num­mer en geboor­te­da­tum, dan bel­len wij u zo snel moge­lijk terug.