Ker­mis

Ivm de ker­mis is het van­af 16 augus­tus tot 26 augus­tus 2016 niet moge­lijk om op het Breu­kel­s­plein te parkeren.
U kunt in de omlig­gen­de stra­ten par­ke­ren, denk op som­mi­ge plek­ken aan uw parkeerschijf.
Sor­ry voor het ongemak.
Wij wen­sen ieder­een heel veel ple­zier op de kermis.