Prak­tijk­keur­merk NVVP

praktijkkeurmerkHet Prak­tijk­keur­merk staat borg voor een ade­quaat kwa­li­teits­be­leid van de podo­the­ra­pie­prak­tijk waar­aan het keur­merk is ver­leend. Het Prak­tijk­keur­merk dat uw prak­tijk nu mag voe­ren, maakt voor alle par­tij­en in de gezond­heids­zorg, pati­ën­ten, zorg­pro­fes­si­o­nals, zorg­ver­ze­ke­raars en over­heid, zicht­baar dat het goed zit met het kwa­li­teits­be­leid van uw praktijk.