Par­ke­ren op het Breukelsplein

Door de invoer van de BLAU­WE ZONE in de omge­ving van de prak­tijk is het par­ke­ren op het Breu­kel­s­plein soms niet mogelijk.

Wij betreu­ren de gevol­gen van deze maat­re­gel en gaan in over­leg met B&W.

Tip: Par­ke­ren in de Breu­kel­se­straat, denk wel aan uw parkeerschijf!