Nascho­ling

 

 

 

 

Op don­der­dag 23 en vrij­dag 24 novem­ber is de prak­tijk geslo­ten wegens een nascholing.

 

De secre­ta­res­se is wel aanwezig.