Zomer­va­kan­tie

Tij­dens de zomer­va­kan­tie is de prak­tijk gewoon geo­pend. De collega’s wis­se­len elkaar af met de vakantie.

Ingrid heeft vakan­tie van 12 augus­tus t/m 26 augustus.

Han­ne­ke heeft vakan­tie van 9 Sep­tem­ber t/m 27 September.

Wij wen­sen ieder­een een hele fij­ne vakan­tie toe.