De herfst komt er aan

 

En dat bete­kent weer dich­te schoe­nen. Geef uw voe­ten even de tijd om hier­aan te wennen.

Daar­naast is het weer tijd om even stil te staan bij uw zolen:

  • vol­doen ze nog goed?
  • zijn ze aan het slijten?
  • zijn ze nog hygi­ë­nisch fris of aan ver­van­ging toe?

De mees­te ver­ze­ke­rin­gen ver­goe­den per kalen­der jaar, dus mis­schien is het nu wel de tijd om een afspraak te maken voor ver­van­ging van uw hui­di­ge zolen.

Let op: de ver­goe­din­gen gaan via de aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring en staan dus los van uw eigen risico.