Ope­nings­tij­den tij­dens kerst en oud en nieuw

De prak­tijk is tij­dens de feest­da­gen beperkt geopend.

Maan­dag 23 decem­ber zijn we van 8.00–17.00 uur geopend.
Dins­dag 24 decem­ber t/m 26 decem­ber gesloten
Vrij­dag 27 decem­ber zijn we van 8.30–12.00 uur geopend.

Maan­dag 30 decem­ber zijn we van 8.00–17.00 uur geopend.
Dins­dag 31 decem­ber zijn we van 8.00 uur- 12.00 uur geopend

Woens­dag 1 janu­a­ri zijn we gesloten.

 

We wen­sen ieder­een hele fij­ne feest­da­gen toe en een goe­de start voor 2020.

Son­ja, Han­ne­ke, Ingrid en Lizet.