Prak­tijk weer geopend

We mogen onze regu­lie­re zorg weer gaan leveren.

Het opscha­len van de regu­lie­re zorg zal lang­zaam­aan plaatsvinden.

Dit gebeurt ech­ter wel onder stren­ge vei­lig­heids­maat­re­ge­len om de cli­ën­ten en de podo­the­ra­peut goed te bescher­men tegen het coro­na virus.

Voor het maken van een afspraak kunt u ons weer bel­len of mailen.