Vakan­tie planning

Tij­dens de vakan­tie zijn de ope­nings­tij­den en tele­fo­ni­sche bereik­baar­heid wat aangepast:

Van 14 juli tot 24 juli 2020 is de secre­ta­res­se tot 12 uur aan­we­zig, daar­na kunt u de voi­ce­mail inspre­ken en bel­len wij u terug.

Op maan­dag 13 juli 2020 is de prak­tijk gesloten.

Wij wen­sen ieder­een in deze bij­zon­de­re tijd toch een hele fij­ne vakan­tie toe!