Ver­goe­din­gen podo­the­ra­pie in 2021

Via dit over­zicht kunt u kij­ken of er voor u iets ver­an­derd wat betreft de vergoedingen.

Ook kan dit over­zicht u hel­pen met het kie­zen voor de juis­te zorg­ver­ze­ke­raar voor u.

Ver­goe­din­gen 2021