Ope­nings­tij­den tij­dens de feestdagen

Tus­sen kerst en oud en nieuw is de prak­tijk beperkt geopend.

Op vrij­dag 24 decem­ber, maan­dag 27 decem­ber en vrij­dag 31 decem­ber zijn we gesloten.

 

Son­ja, Ingrid, Han­ne­ke en Lizet.