Zolen bestel­len

Voor­gaan­de jaren heb­ben we de moge­lijk­heid gebo­den om zon­der bezoek een extra paar zolen te bestel­len. Dit is door veel men­sen enthou­si­ast ont­van­gen en het werd als een fij­ne ser­vi­ce ervaren.
Daar­om heb­ben we ervoor geko­zen om het dit jaar nog een keer aan te bieden.

De kos­ten voor een extra paar zijn 132,- euro inclu­sief BTW.

 

Dit is ech­ter alleen mogelijk :

  • Indien er geen klach­ten aan­we­zig zijn
  • Als u al eer­der zolen van ons afge­no­men heeft
  • De maat van uw voe­ten het­zelf­de geble­ven is
  • U in de tus­sen­tijd geen voet, knie of heup/rug ope­ra­tie heeft gehad

Wilt u een extra paar bestel­len? Vul dan hier­on­der uw gege­vens in en dan nemen wij zo snel moge­lijk con­tact met u op.

Extra paar zolen bestellen

Extra paar zolen bestellen

Bezig met versturen