2e pink­ter­dag gesloten

Op maan­dag 21 mei is de prak­tijk geslo­ten i.v.m. 2e pinksterdag.

Wij wen­sen ieder­een een fijn lang week­end toe.

Op don­der­dag 24 mei heb­ben we een na-scho­ling en is de prak­tijk geslo­ten, de secre­ta­res­se is die dag wel aanwezig.