Goed nieuws!

Ingrid heeft heel goed nieuws zij is name­lijk zwanger.

 

Dit houdt in dat ze een tijd­je afwe­zig zal zijn. Haar ver­lof start begin decem­ber 2021 en ze zal rond mei 2022 weer terug zijn.

Omdat het voor ons heel moei­lijk is om ver­van­ging te vin­den, zul­len wij de behan­del­da­gen zelf opvan­gen. Waar­schijn­lijk zul­len de wacht­tij­den hier­door wel wat oplopen.

Dus wacht niet te lang met het maken van een afspraak.

Mocht u net als vorig jaar een kopie van uw laat­ste zolen wil­len bestel­len, dan kan dit. Maar vraag eerst even naar de voorwaarden.

Zolen bestel­len