Aan­mel­den

Vul dit for­mu­lier in voor uw eer­ste aanmelding.

Wat neemt u mee bij de eer­ste afspraak?

  • Een gel­dig legi­ti­ma­tie­be­wijs ( Pas­poort, ID-kaart, rijbewijs)
  • Schoe­nen die u veel draagt, dage­lijk­se schoe­nen, werkschoenen
  • Sport­schoe­nen, indien van toepassing
  • indien van toe­pas­sing de ver­wijs­brief van de huis­arts of specialist

U krijgt van ons zo snel moge­lijk bericht.

Let op de wacht­tijd is op dit moment onge­veer 3 weken.

Wij zijn geen pedi­cu­res en nemen géén pedi­cu­re behan­de­lin­gen aan!

 

Aan­mel­den
Bezig met versturen